Projekts „Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde”

Projekts „Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde”

.

Projekta/līguma nr.: 1.1.1.1/16/A/165

Projekta finansējums: 490 216,44 EUR, tai skaitā 416 683,97 EUR ERAF finansējums, 36 766,23 EUR valsts budžeta finansējums un 36 766,24 EUR RSU līdzfinansējums

Projekta vadītājs: asoc. prof. Ivars Vanadziņš

Projekta īstenošana: 01.04.2017. – 30.03.2020.

Mērķis: Izpētīt Latvijā iegūstamā sapropeļa medicīniskās īpašības, lai veicinātu tā zinātniski pamatotu izmantošanu balneoloģijā, nodrošinot jaunu medicīnisku procedūru un pakalpojumu izstrādi, kā arī veicinot jaunu un eksportspējīgu produktu veidošanu.

Projekta ietvaros tiek pētīts arī LAT COSMETICS SIA īpašumā esošā Zeiļu ezera sapropelis.